Martinus' åndsvitenskap 8Foto: Liv Heidi Jensen

Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

Å gi og få frihet av Inger Sørensen

lørdag 22. april 2023, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: 250 ,- Vipps beløpet til #553540 innen 20. april- merk betalingen med navn. Det vil også være salg i døra.

Vi lever i en verden i stadig krig og uro. Mange mennesker føler seg fastlåst av konflikter og av det som Martinus kaller påtvungne livssituasjoner. Han nevner også andre former for opplevelse av maktesløshet. Det medfører en stor lengsel etter frihet.

I sine analyser forklarer Martinus at det er naturlig at vi ønsker en større grad av frihet på alle livsområder. Ifølge åndsvitenskapen kan vi ikke kjempe oss til økt frihet ved bruk av makt. Fullkommen frihet kan kun oppnås gjennom utvikling av nestekjærlighet.

I foredraget ser vi på frihetsbegrepet på forskjellige områder: det samfunnsmessige/politiske området, det relasjonelle eller ekteskapelige området og det personlige området.