Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

Syke og psyke ved Edly Grape

lørdag 17. februar 2018, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: 200,-

Alle mennesker har hatt traumatiske opplevelser i fortiden som i større eller mindre grad preger deres adferd i dag. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å drive mer eksakt forskning på hvilken behandlingsmetode som er mest virkningsfull. Bearbeiding av følelsesmessige indre konflikter er sentralt. Dermed kan flere mennesker få forståelse og hjelp for sine psykiske plager og se sammenhengen mellom psykiske og fysiske plager.

I alminnelig tilgjengelige oppslagsverk er det vanskelig å få en eksakt forklaring på bevissthetsbegrepet. I sin kosmologi gir Martinus en grunnleggende forklaring på dette begrepet. Denne forklaringen innebærer at det psykiske eller bevissthetsmessige er det primære og at det fysiske legemes eksistens og tilstand er sekundær og totalt underlagt bevisstheten. Dette vil gjennomgås nærmere i foredraget.