Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

På reise gjennom evigheten ved Lasse Malmgren

lørdag 16. mars 2019, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: Billettsalg i døra

Priser: Ordinær 200,-

Med innsikten om at vi er evige vesener endres vårt syn på livet.

I første del av seminaret fokuseres det på den indre kosmiske strukturen som er årsaken til vår økte forståelse av evigheten.

I andre del fokuserer vi på vår nåtid og vår unike posisjon i evolusjonen der vi kan se den enorme bevissthetsutvidelsen som nå finner sted.
Siste del bruker vi på å undersøke hvordan vi på det personlige plan best kan håndtere vår transformasjon fra å være sfinxvesen, dvs. halvt dyr og halvt menneske, til å bli fullkomne kosmiske vesen.