Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

Mennesket – det delvis bevisste dyret ved Søren Olsen

lørdag 16. februar 2019, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: Billettsalg i døra

Priser: Ordinær 200,-

Evolusjonen er ikke tilfeldig ifølge Martinus` åndsvitenskap. Vi er under lovbundet oppvåkning fra dyreriktets instinktstyring, og vil etter hvert bli bevisst om de dypeste sidene av vår eksistens. Religion, vitenskap, kunst, medgang og motgang spiller en viktig rolle i utviklingen.

Der naturvitenskapen tar utgangspunkt i stoffet, tar Martinus` åndsvitenskap utgangspunkt i det faktum at vi opplever livet. Tre foredrag vil belyse emnet: Alt dreier seg om ”jeg” – slik som i språket er jeget den høyeste instans i alles liv. Å ta seg til rette – er en dyrisk egenskap ved mennesket som all lovgivning er til for å begrense. Jeget, bevisstheten og kroppen – hvordan spiller de sammen?