Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

En verden av kaos eller kosmos?

lørdag 21. september 2019, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: 250,-

Når menneskene mister troen på de religiøse dogmers Gud, og bare tror på materien, og dermed på tilfeldighetenes spill, mister tilværelsen enhver mening.

Her sier Martinus at det ikke finnes noen tilfeldigheter og at verdensaltet er en matematisk enhet, som medfører at alt går opp i et hovedprinsipp, som kan uttrykkes med ordene «Alt er såre godt».

Det hele er logikk og planmessighet, ja kosmisk sett finns det ingen urettferdighet, og ingen kan gjøre urett og heller ikke lide urett.

Vi skal se litt på denne matematiske enhet i form av Martinus symboler, Den hellige geometri, Kornsirkler, Pyramidene etc., og at logikk faktisk er universets grunntone akkurat som kjærligheten.