Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

Universets hemmeligheter i kosmisk belysning av Rune Östensson

lørdag 23. november 2019, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: 250,-

Gjennom Martinus’ åndelige vitenskap har vi fått et fantastisk hjelpemiddel til å kunne tolke og forstå livet på et dypere plan. Vi får et metaperspektiv på tilværelsen som gjør at vi kan dyktiggjøre oss på alle livets områder og spesielt på de feltene der vi selv kjenner inspirasjon. Rune har i sin bok – ”Universum, vem är du”– latt naturvitenskapen møte Martinus’ livsvitenskap og i dette møtet forsøkt å gi et større innblikk i de uløste gåtene som finns i naturvitenskaplig forskning. Emnene som tas opp og som gis en ny tolkning er bl.a.

* Livets opprinnelse og utvikling
* Kosmisk genetikk
* Bevissthetens mysterium
* Hva er materie?
* Kan kvantefysikken forklares på en logisk måte?
* Er universet et hologram?
* Finnes det en dypere mening med livet?

Så velkommen til en kosmisk reise – fra mikrokosmos til makrokosmos!