Marx

bookmark

Lørdagsforedrag ved Jørgen Sandemose

lørdag 28. april 2012, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

«Et spøkelse er på ferde i Europa – kommunismens spøkelse.»

Slik åpner «Det kommunistiske partis manifest» som Karl Marx ga ut sammen med Friedrich Engels i 1848. Få filosofer, om noen, menes å ha hatt så stor betydning for verdensutviklingen som Karl Marx.

Et samfunn spaltet i basis og overbygning, historien som et resultat av motsetningsforhold mellom samfunnsklasser, og avslutningsappellen Proletarer i alle land, foren dere! Men hvor mye Marx er det egentlig i det vi tenker på som Marx’ filosofi i dag?

Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi ved UiO. Nå forteller han om den betydningen Marx’ tenkning har hatt, men også om hvordan Marx’ filosofi ofte har blitt misforstått, faktisk allerede fra 1880-årene. Foredraget er en del av Litteraturhusets foredragsserie «Ex.phil. for voksne».