MatematikkvanskerIllustrasjonsfoto: Casper Kongstein

Matematikkvansker

bookmark

Teori og tiltak

tirsdag 5. juni 2018, kl. 16:30 til kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Pedlex

Inngang: Gratis med påmelding

I forbindelse med utgivelse av heftet Matematikkvansker. Teori og tiltak har Pedlex gleden av å invitere til gratis seminar med forfatterne Marianne Akselsdotter og Sigrid Nygaard.

Det er viktig at matematikkvansker oppdages tidlig, slik at læreren kan sette i verk tilpassede tiltak på et tidlig tidspunkt. Heftet handler om en arbeidsmodell som vektlegger nytten av å bruke ulike kartleggingsinstrumenter og systematiske, tilpassede tiltak.

Marianne og Sigrid vil snakke om hva matematikkvansker er: ulike definisjoner, sentrale kjenntegn og årsaker. Dernest vil de omtale roller og ansvar for henholdsvis skolen, PPT, Statped og spesialisthelsetjenesten, før de avslutter med en gjennomgang av tiltak. Hva virker?

Om foredragsholderne:
Marianne Akselsdotter er cand.polit. og spesialist i pedagogisk rådgiving (NOPED). Hun har erfaring som lærer i videregående skole, og lang praksis som spesialpedagogisk rådgiver i Statped.
Sigrid Nygaard er cand.ed. og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Hun har erfaring som lærer i barneskole, og som rådgiver i PPT, BUP og Statped.

 

Gratis adgang ved forhåndpåmelidng her. Begrenset antall plasser.

Arrangementet varer 16.30-18.00. Spørsmål kan stilles til info@pedlex.no