Matpolitikk for dummies 3

Matpolitikk for dummies

bookmark

Laurdagsforedrag våren 2019

4. mai 2019 - 5. juni 2019

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Er forbrukarmakta reell? Bør vi byte ut kjøt med avokadoar frå Chile, og korleis kan det ha seg at både kjøtforbruket og matsvinnet aukar trass i alt me etter kvart veit? Kva politikk har skapt den situasjonen me har i dag, og kva alternativ finst?

Som forbrukar er det vanskeleg å vite kva informasjon ein skal stole på når det gjeld å ete på ein klimavenleg og berekraftig måte. Samstundes kan ein seie at det er stor semje på Stortinget om korleis ein ønskjer å utvikle norsk landbruk vidare. Er ikkje det eit paradoks?

I foredragsserien «Matpolitikk for dummies» ser me nærare på norsk landbruk og matvareproduksjon:

4.05: Forbrukarmakt for dummies v/ Siri Helle

11.05: Norsk fiskeripolitikk for dummies v/ Jahn Petter Johnsen

25.05: Kjøtt, klima og biomangfold for dummies v/ Christian Anton Smedshaug

1.06: Landbrukspolitikk for dummies v/ Espen Løkeland-Stai

5.06: Strategidiskusjon: Matpolitikk, med Svenn Arne Lie, Hildegunn Gjengedal og Maria Lavik

Foredraga vert haldne kl. 15.00 utvalde laurdagar og er del av satsinga Folkeopplysning på Litteraturhuset.