Forbrukarmakt for dummies

Forbrukarmakt for dummies

bookmark

Ved Siri Helle

lørdag 4. mai 2019, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert fredag 28. juni 2019, kl. 09:55

09:55

Foredraget er nå tilgjengelig som podkast!

Forbrukarmakt, seier ein gjerne. Men kva avgjer eigentleg kva varer me tek med oss heim frå butikken? På kva måte styrer dei store kjedene og konserna kva me plukkar ned frå hyllene? Og kva slags aktørar legg premissane for den norske matpolitiske debatten?

Siri Helle er forfattar og agronom og har mellom anna skrive boka Matmakt på butikken (2018). Her ser ho nærare på kva val dei store daglegvarekjedene gjer for oss, og gjev oss gode råd på vegen mot å verte meir medvitne forbrukarar.

Helle er fyrste foredragshaldar ut i den nye laurdagsserien på Litteraturhuset, «Matpolitikk for dummies».