Landbrukspolitikk for dummies

Landbrukspolitikk for dummies

bookmark

Ved Espen Løkeland-Stai

lørdag 1. juni 2019, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert fredag 28. juni 2019, kl. 10:16

10:16

Foredraget er nå tilgjengelig som podkast!

Kva politiske val har leidd fram til den situasjonen me har i dag, med eit stendig veksande kjøtforbruk, aukande matimport og eit landbruk som kvar dag blir meir sentralisert? Og kvifor er det ikkje større skilnader i det politiske landskapet når det gjeld matpolitikken?

Forfattar og journalist Espen Løkeland-Stai gav i 2013 ut boka En nasjon av kjøtthuer. Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk saman med Svenn Arne Lie. No er han i gang med ei ny bok, der han ser nærare på kva alternativ ein har til dagens norske landbrukspolitikk. Kva andre vegar finst om ein ønskjer seg i ei meir berekraftig retning?

Arrangementet er det siste foredraget i vårserien «Matpolitikk for dummies» på Litteraturhuset, som blir avrunda med ein strategidiskusjon 5. juni.