Medborgerskapets utfordringer

bookmark

Samtale

fredag 12. april 2013, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Arrangementsforeningen Eilert

Inngang: Gratis

Hva er det normative grunnlaget for sosiale og politiske fellesskap i vår tid? Hvordan kan sivile, politiske og sosiale rettigheter som er felles for et samfunn forenes med kulturelle gruppers rett til å være forskjellige? Hvilke betingelser ligger til grunn for individer og gruppers deltagelse i samfunnet, og hvordan er disse fordelt? Utgjør sosiale medier en ny dimensjon i slik deltagelse? Og lar det seg gjøre å løfte medborgerskapet opp på et overnasjonalt, europeisk plan? Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert av vårt panel:

Kari Steen-Johnsen
Forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har forsket på hvordan sivil deltagelse i det nye digitale offentlige rommet foregår og hvilke betingelser sosiale medier skaper for sosialt og politisk engasjement, der i blant i forbindelse med 22. juli.

Fredrik Engelstad
Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
Organisasjon, makt og demokrati er blant hans faglige interesser. Har vært medlem av Makt- og demokratiutredningen.

Thomas Hylland Eriksen
Professor ved Sosialantropologisk institutt, UiO. Har forsket på nasjonalisme og identitetspolitikk i et komparativt perspektiv.

Les mer om arrangementet her