Medie- og kulturbruk

Medie- og kulturbruk

bookmark

Et nytt kulturelt klasseskille?

onsdag 21. mars 2018, kl. 11:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Forskningrådet, Program for kultur og medier (KULMEDIA)

Inngang: Gratis med påmelding (lenke i tekst)

Hvordan bruker vi medier og kultur? Hvem bruker informasjonsfriheten? Oppstår det nye sosiale og kulturelle skillelinjer knyttet til informasjonstilgang og muligheter for deltakelse i kulturlivet? Hva er betydningen for den enkeltes deltakelse og for utvikling av demokratiet?

Enkel lunsj serveres fra kl. 11.00, programmet starter kl. 11.30 og varer til kl. 16.15.

Innlegg om:

  • mediebruk, offentlig deltakelse og sosial klasse
  • demokratiske idealer og nyhetsidealer i dagens Norge
  • publikums oppfatning av folkebibliotekene som offentlighetsarenaer
  • bokkonsum i digitaliseringens tid
  • nyhetsbruk i endring 1992-2014
  • sosiale mediers rolle for nyhetsbruk i dag

 

Innledere: Jan Fredrik Hovden, Lennart Rosenlund, Brita Ytre-Arne, Ragnar Audunson, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Rune Karlsen, Audun Beyer og programstyreleder Jostein Gripsrud.

Panel: Hallvard Moe, Anne-Britt Gran, Kari Steen-Johnsen

Program og påmelding: her

Velkommen!