Medier og Ytringsfrihet i Nepal

Medier og Ytringsfrihet i Nepal

bookmark

Hvilken rolle spiller journalister og ulike medier i Nepal? Hva er status for ytringsfriheten?

mandag 31. oktober 2022, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norge-Nepalforeningen

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Temaet er medier og ytringsfrihet i Nepal. Hvordan jobber journalister i Nepal?

Hvilken rolle spiller aviser, radio, tv og nettmedier for demokratiet og hva er status for ytringsfrihet?

Nepals nyere historie er preget av voldsomme hendelser, som har revet lokalsamfunn fra hverandre og gjort nasjonen sårbar for indre uro. I perioden med borgerkrig fra 1996 til 2006, innskrenket myndighetene, i følge Amnesty International ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet og retten til privatliv. Nå er monarkiet avskaffet og republikken etablert. Hva er status for ytringsfriheten i den unge nepalske republikken nå? Hvilken rolle spiller media for demokratiutviklingen?

 

Samiksha Koirala er en nepalsk journalist og medieforsker og har en PhD i journalistikk fra OsloMet. I sin doktorgrad gikk hun inn på kjønnsfordeling i mediebildet i Nepal, med hovedvekt på aviser, i perioden 1994-2014. Hun bor for tiden i Nepal og vil gi en oversikt over mediasituasjonen i hjemlandet. Hvilke toneangivende medier finnes, og hvilken rolle spiller de for folk. Hvilke premisser jobber de under når det gjelder ytringsfrihet og pressefrihet?

 

Kriti Bhuju har PhD fra Communication University of China, innenfor fagfeltet mediekompetanse og kommunikasjonsutvilkling. Hun har jobbet i den nepalesiske engelsspråklige avisen Republica, der hun har skrevet utallige artikler om økonomi, klima og likestilling. Hun jobbet også med avisens kommunikasjonsplaner og strategier. Hun er også engasjert i utviklingsorganisasjonen Gender and Social Inclusion (GESI). Kriti Bhuju er medlem av World Communication Council, Nepal.

 

Anush Khadka jobber som kommunikasjonsrådgiver ved likestillingssenteret KUN. Med erfaring fra journalistikk-bransjen med utdanning fra Nepal og mastergrad i Norge, har han blant annet jobbet som utenrikskorrespondent i Sagarmatha TV Nepal, og vært involvert i ulike prosjekter ved Oslo Media House, NorSensus Medieforum. Han vil dele av sin innsikt om “FoE: A road chosen, hesitant to travel”

 

Det vil også åpnes for spørsmål fra publikum.

Møteleder: Ragnhild Krogvig Karlsen, Norge-Nepalforeningen

 

Norge-Nepalforeningen samarbeider med Oslo Met om arrangementet.

Oslo Met arrangerer 1.-2.november en internasjonal konferanse om sikkerhet for journalister.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord