Medieskapt religion? 1

Medieskapt religion?

bookmark

Om medier, religion og konflikt

torsdag 31. mai 2018, kl. 12:00 til kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Inngang: Gratis

Religion i mediene blir ofte fremstilt i et konfliktperspektiv. Debatten som følger kan bli preget av høy temperatur. Det skandinaviske forskningsprosjektet ”Medier og religion i samfunnskonflikter” (CoMRel) har undersøkt hvordan konfliktorienterte framstillinger av religion i mediene utspiller seg i lokalmiljø og skole, rundt kringkasting og blant aktører på Facebook. CoMRel inngår i programmet om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) i Norges forskningsråd. Ved avslutningen av forskningsprosjektet inviterer forskerne til presentasjon og refleksjon om sine funn.

Mingling og enkel servering fra kl 12:00.

Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.

 

Meld deg på her.

CoMRel-prosjektets nettsider:

Norsk: www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/medier-og-religion-i-samfunnskonflikter/

Engelsk: www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/comrel/

SAMKUL-programmet: www.forskningsradet.no/samkul

 

PROGRAM

12:00 – 12:30:            Enkel servering og mingling i forkant av programmet

 

12:30 – 12:40:             Mediedynamikk om religion
Velkomst ved prosjektleder Knut Lundby

 

12:40 – 13:25:             Panel: Konflikt om religion i kringkastingsmediene
”Uforenelige idealer? Islam i svensk public service radio”
Professor Mia Lövheim, Uppsala Universitet

”Planlegging av offentlig debatt: hinsides fastlåste kontroverser om islam”
Professor Stig Hjarvard, Københavns Universitet

”Facebook som ekkokammer? Kampen om religionens plass i Norge”
Postdoktor Mona Abdel-Fadil, Universitetet i Oslo

 

13:25 – 14:00:             Panel: Lokale blikk på konflikter
”Lokale kristne medier som motkraft mot offisiell frykt.”
Professor emeritus Pål Repstad, Universitetet i Agder

”Place matters: Locality and mediatised conflicts in Scandinavia”
Professor David Herbert, Kingston University London/Universitetet i Agder

 

14:00 – 14:20:             Pause med servering av kaffe

 

14:20 – 15:15:             Panel: Religion i klasserommet
”Uunngåelig konflikt: Medierammer og konfliktperspektiver i religionsundervisning om islam”
Stipendiat Audun Toft, MF

”’Let me entertain you’: Religionsrepresentasjoner og kjedsomhet i det medie-mettede klasserommet”
Professor Liv Ingeborg Lied, MF

 

15:15 – 15:50:             International perspectives
Professor Marie Gillespie, Open University, Storbritannia
Professor Birgit Meyer, Utrecht University, Nederland
Professor Stewart M. Hoover, University of Colorado Boulder, USA

 

15:50 – 16:00:             Medieskapt religion?
Konkluderende bemerkninger ved prosjektleder Knut Lundby