Medikamentfri behandling – et alternativ i glemmeboka?

bookmark

tirsdag 20. november 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Inngang: Gratis

Helge Waal (professor i psykiatri ved Senter for klinisk rus- og avhengighetsforskning (SERAF)) skal holde foredrag om behandling som ikke baserer seg på medikamenter og om begrensninger ved medikamentbruken. Han skal gi en status for medikamentbruk i forhold til behandling av cannabis- amfetamin-, kokain- og alkoholavhengighet. Reidun Hansen (Solliakollektivet – en av de sentrale aktører i kampen for medikamentfri behandling av rusavhengighet i Norge) skal holde foredrag om hvordan de jobber med medikamentfri behandling på deres institusjon og dele hennes erfaringer.