Medisinfri behandling

bookmark

Paneldebatt om psykisk helse

torsdag 21. april 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis

Er det mulig å gjennomføre medisinfrie behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke? Klarer helseforetakene dette innen helsemininisterens frist 1. juni? Hva skal til for å få det etablert? Hva er forsvarlig? Vil det skape mer eller mindre tvang, og kan det føre til endring og ny kunnskap?

I panelet deltar statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet, erfaringskonsulent Monika Landsverk og Erik Tresse, erfaringskonsulent med pårørendeerfaring og ansatt ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Kristin Lie Romm er leder ved TIPS Sør-Øst og førsteamanuensis stilling ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Kristin Lie Romm er spesialist i psykiatri og har jobbet både som forsker og kliniker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus. Fra «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» stiller Jan Magne Sørensen fra brukerorganisasjonen Hvite Ørn.
Debattleder er Tor Inge Martinsen.
Det blir mulighet for spørsmål fra publikum.

Les mer om paneldebatten på Erfaringskompetanse.no