Meditasjon – en kristen tradisjon?

bookmark

torsdag 18. august 2011, kl. 19:30

Sal: Nedjma

Arrangør: The World Community for Christian Meditation (WCCM) i Norge

Inngang: Billett

Kontemplativ kristen meditasjon går tilbake til Jesu lære. til ørkenfedrene og Cassian – og er fornyet av benediktinermunken John Main. Med utgangspunkt i sin siste bok ”New sight – the experience of faith” vil dom Laurence Freeman fra WCCM snakke om den kristne meditative tradisjon og praksis i dag.