Medvirkning med virkning!Foto: Kristin Brenna

Medvirkning med virkning!

bookmark

Bedre by når folk blir hørt!

onsdag 2. mai 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo Senterparti

Inngang: Gratis

Folks deltakelse er nøkkelen til god byutvikling. Medvirkning er demokrati i praksis. Samtidig føler mange avmakt i møte med planprosesser og politikken i byutviklingen. Oslo Senterparti vil ha reell lokal medvirkning når byen vår utvikles, men hvordan får vi det til?

På dette åpne møtet vil forsker Gro Sandkjær Hanssen innlede om verktøyene for medvikrning som finnes i lovverk, og Gunnar Vatnar fra Urban LINK Arkitekter vil gi gode eksempler på deltakelse i byplanlegging fra inn- og utland. Målet er en byutvikling med et formspråk som legger til rette for gode liv, sosiale nettverk, og sosial bærekraft i områdene. Men hvordan utfordre maktstrukturer og utvikle gode nabolag? Alle som er interessert i hvordan medvirkning kan bidra til å utfrodre maktstrukturer og utvikle gode nabolag er velkomne.

Møteleder blir Bjørg Sandkjær, fylkesleder i Oslo Senterparti.

Det vil bli enkel servering. Vel møtt!