Medvirkning og byutviklingFoto: Håkon Wium Lie

Medvirkning og byutvikling

bookmark

tirsdag 13. april 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Oslo Velforbund, Vellenes Fellesorganisasjon og Fortidsminneforeningen

Inngang: Gratis, digitalt

Oslo Velforbund inviterer sammen med Vellenes Fellesorganisasjon og Fortidsminneforeningen til nettmøte om medvirkning og stedsutvikling.

Det er høy temperatur rundt byggeprosjekter både i Oslo og kommuner landet rundt. Velforeninger og lokale aksjonsgrupper protesterer mot byggeprosjekter som oppleves ødeleggende for nærmiljøet. Mange er også sterkt kritiske til svake medvirkningsprosesser og muligheter for å påvirke stedsutviklingen. I en ny undersøkelse fra OsloMet mener både kommuneansatte og politikere at medvirkning har stor demokratisk verdi. Det er derfor en utfordring at kommunenes medvirkningsprosesser ikke er gode nok.

Program:

18.00-18.10 Velkommen og innledning ved Hege Stensrud Høsøien (Oslo Velforbund) og Erik Sennesvik (Vellenes Fellesorganisasjon VFO)

18:10- 19:00
• Om kulturminner og medvirkningsprosesser i stedsutvikling, Ola H. Fjeldheim, generalsekretær, Fortidsminneforeningen
• Om kommunens ansvar for medvirkningsprosesser, Siri Gauthun Kielland – Direktør, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
• Om forslaget til endringer i Plan- og bygningsloven, Carl Wilhelm Tyrén – arkitekt og forfatter av kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven
• Om innbyggernes preferanser i stedsutvikling, Kostas Mouratidis – Forsker, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet

19.10 19-55 Panel og spørsmål
• Odd Einar Dørum (V)
• Bjørg Sandkjær (Sp)
• Abdullah Absalaghee (Ap)

Arrangementet strømmes her.