Meningen med livet

bookmark

Hva gir våre liv retning i dag?

torsdag 19. januar 2017, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Arr idéhistorisk tidsskrift slipper temanummer om meningen med livet og inviterer til en samtale om hvordan vi i dag tenker om hva som er viktig og meningsfullt i våre liv. Forskeren Henrik Syse, forfatteren og aktivisten Mina Bai og filosofen Einar D. Bøhn innleder og svarer på spørsmål fra salen.