Menneskehetens store truslerFoto: Pixabay

Menneskehetens store trusler

bookmark

Boklansering på Internasjonal dag for utdanning

mandag 24. januar 2022, kl. 12:00 til kl. 15:00 – Avlyst

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Høgskulen på Vestlandet

Inngang: Avlyst

Meeting the Challenges of Existential Threats through Educational Innovation. A Proposal for an Expanded Curriculum (Routledge, 2021) er basert på banebrytende forskning fra 19 internasjonale eksperter.

Møt forfatterne – eksperter fra Folkehelseinstituttet, CICERO, Forsvarets forskningsinstitutt, UiO, UiB, USN og HVL – som forteller hvordan utdanning kan være en del av løsningen på vår tids store trusler.

Boken legger til grunn en bærekraftpedagogisk grunnlagstenkning og belyser følgende ti trusler mot menneskeheten: (1) klimaendringer, (2) tap av biologisk mangfold, (3) overbefolkning, (4) pandemier, (5) egoisme, (6) kjernefysisk, biologisk og kjemisk krigføring, (7)ideologier (8) uvitenhet og forvrengning av sannheten, (9) kunstig intelligens og (10) ulikhet.

Et viktig poeng i boken er at disse truslene må – og kan bare – møtes med utdanning.

Lenke til boken her: https://www.routledge.com/Meeting-the-Challenges-of-Existential-Threats-through-Educational-Innovation/Saeverot/p/book/9780367894856