Menneskerettighetene i Grunnloven:

bookmark

Fra Eidsvoll til Strasbourg – og tilbake igjen?

mandag 8. desember 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Den Norske Kriminalistforening

Inngang: Gratis

Den Norske Kriminalistforening arrangerer debattmøte om Grunnlovsreformen og dens betydning for norsk strafferettspleie:

I panelet:
Martin Kolberg, stortingsrepresentant (Ap), leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Eivind Smith, professor UiO, Institutt for offentlig rett
Anne Robberstad, professor UiO, Institutt for offentlig rett
Frode Elgesem, advokat og partner, Advokatfirmaet Thommessen
Mads Andenæs, professor UiO, Institutt for privatrett
Hilde Indreberg, dommer, Norges Høyesterett