Menneskerettigheter og norsk flyktningpolitikk

Menneskerettigheter og norsk flyktningpolitikk

bookmark

Samtale med Thorbjørn Jagland og Knut Vollebæk

tirsdag 13. juni 2023, kl. 17:30 til kl. 19:30

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: NOAS

Inngang: Gratis - ingen påmelding.

NOAS inviterer til samtale med to norske bautaer i utenrikspolitikken:

Thorbjørn Jagland (AP) – tidligere stats- og utenriksminister, generalsekretær i Europarådet og leder av Nobelkomitéen.
Knut Vollebæk (KrF) – tidligere utenriksminister, ambassadør i USA og Høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE.

Begge er styremedlemmer i NOAS.

Hvilke tanker gjør de seg nå om menneskerettigheter og norsk flyktningpolitikk – i en verdensorden i endring og med krig i Europa?

Møt dem i samtale med generalsekretær Pål Nesse i NOAS.