Menneskerettigheter på returFoto: DAI KUROKAWA/NTB Scapix

Menneskerettigheter på retur

bookmark

Should we stay, or should we go? Dilemmaer i norsk bistand.

torsdag 25. mai 2023, kl. 09:00 til kl. 10:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norad

Inngang: Gratis - påmelding

Den kontroversielle anti-homolovgivningen i Uganda er bare ett av mange aktuelle eksempler på tunge tilbakeslag mot menneskerettighetene rundt om i verden. Kvinner, LHBTI-personer, migranter, religiøse- og etniske minoriteter og andre utsatte grupper rammes ekstra hardt.

  • Hva bør vi som driver med bistand og utviklingssamarbeid gjøre?

75 år etter FNs menneskerettighetserklæring peker pilen i feil retning – rettighetene er på retur. Autoritære ledere strammer grepet, demokratier forvitrer, og ytringsfriheten innskrenkes i et økende antall land.

Ekspert på sivile rettigheter, aktivist og tidligere journalist, Aarti Narsee fra Sør-Afrika innleder med en oversikt over globale trender og eksempler på grove rettighetsbrudd. Naarsi peker spesielt på hvordan allerede utsatte minoriteter blir uforholdsmessig hardt rammet.

Norad inviterer til en diskusjon omkring dilemmaer vi står overfor i noen av våre samarbeidsland:

  • Hvordan skal vi forholde oss til myndigheter og lokale partnere i utviklingsland der det skjer helt klare brudd på menneskerettighetene?
  • Bør vi trekke tilbake bistandsmidler og avslutte partnerskap eller prøve å påvirke innenfra?
  • Hva gjør vi i tilfeller der grunnleggende rettigheter ser ut til å kollidere, som tros- og livssynsfrihet versus rettighetene til kvinner og/eller seksuelle minoriteter?

 

Panel:

  • Aarti Narsee, Policy and Advocacy Officer for European Civic Forum, tidligere journalist og forsker ved Civicus
  • Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk
  • Liv Hernæs Kvanvig, fagdirektør, seksjon for menneskerettigheter, Norad
  • Hjalmar Bø, generalsekretær, Digni – paraplyorganisasjon for utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.
  • Erling Rimestad, statssekretær (Ap), Utenriksdepartementet


Moderator: Nina Bull Jørgensen, Norad

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube