Mennesket bak rusen

bookmark

Om Selbukollektivets historie, ungdommenes utviklingsprosess og betydningen av anerkjennelse

onsdag 2. november 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis

Forfatterne Gro Th. Lie og Inger Granby presenterer boken Mennesket bak rusen. Deretter følger kommentarer og paneldiskusjon med:

Liv Finstad, professor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Stavanger Universitetssykehus, KORFOR

Laila Dåvøy, medlem av Stortingets Helse- og omsorgskomité

Odd Einar Dørum, tidligere leder av Venstre og justisminister i perioden 2001-2005

Mennesket bak rusen forteller historien om Selbukollektivet, et bo- og arbeidskollektiv for unge rusmiddelavhengige i perioden 1981–2000. Inger Granby skriver om livet i kollektivet ut fra sitt ståsted og perspektiv som leder. Gro Th. Lie presenterer dybdeintervjuer med et utvalg av ungdommene som har hatt hjelpetilhørighet til kollektivet. Forfatternes beskrivelser og analyser av materialet viser hvor sammensatt rusproblematikken kan være. Vi får også innsikt i ungdommenes egne refleksjoner over sin utviklingsprosess. Boken er et viktig bidrag til en faglig og politisk diskusjon om dagens forståelse av unge rusmiddelavhengige med belastet oppvekst, og hvordan vi skal kunne gi dem et verdig behandlingstilbud.