Metafysikk og Akselerasjon

Metafysikk og Akselerasjon

bookmark

Debatt og boklansering

tirsdag 16. mars 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Existenz forlag og Ny Tid

Inngang: Gratis, digitalt

Existenz forlag lanserer i samarbeid med avisa Ny Tid bøkene Metafysikk for vår tid og antologien Akselerasjon, skrevet hhv. redigert av den østerrikske filosofen Armen Avanessian.

De to bøkene markerer oppstarten på Existenz forlags nye bokserie futurum, som presenterer viktige bidrag fra samtidsfilosofien. De økonomiske, politiske, økologiske og eksistensielle utfordringene vår tids akselererende kapitalisme stiller oss overfor, krever mer enn noensinne filosofiske svar. For filosofi er ikke verdensfjernt tåkeprat, men spekulative inngrep for å forandre verden.

Om Metafysikk for vår tid

Armen Avanessian forsøker i denne boka å gjøre de klassiske metafysiske kategoriene fra filosofihistorien relevante for vår egen tid. Avanessian tar for seg kategorier som substans og aksidens, form og materie, liv og død, og gjør mer enn å gi dem en ny vri: Han viser at de er høyst levende, og at de vrir og vender seg ved egen kraft. Teknologien, mediasfæren og vitenskapens nye funn frambringer en ny tenkemåte som gir gamle begreper et nytt innhold.

Selve tiden vi lever i, tenker i metafysiske vendinger. Det tilfeldige og aksidensielle er blitt viktigere enn det essensielle, materien har selv begynt å tenke i algoritmenes matriser, og det mulige krever en plass som en del av sannheten om verden. Avanessian river metafysikken ut av de støvete historiebøkene og gjør den igjen aktuell for alle som ønsker å forstå og forandre samfunnet.

Om Akselerasjon

Dagens kapitalisme blir stadig mer abstrakt. Hvordan kan vi forstå de hyperdynamiske bevegelsene som finner sted blant annet i finansmarkedene og teknologisektoren? Hvem kontrollerer disse bevegelsene, støtene og strømmene? Hvordan kan et alternativt politisk subjekt se ut i denne situasjonen?

Akselerasjonismen er en filosofisk retning som har oppstått de siste årene, med røtter tilbake til Marx. Den har et positivt forhold til teknologien og samtiden, og mener at en relevant samfunnskritikk må være på høyde med utviklingen innenfor vitenskap, kunst, teknologi og medier. Den bestående infrastrukturen er ikke et angrepsmål for reaksjonære maskinstormere, men et springbrett til en postkapitalistisk verden.

Program

19.00-1945 Armen Avanessian og Anders Dunker samtaler om Metafysikk for vår tid. (Samtalen foregår på engelsk.)

20.00-20.45 Truls Lie samtaler med Ørjan Steiro Mortensen og Oscar Dybedahl om Akselerasjon.

Armen Avanessian, Ørjan Steiro Mortensen og Anders Dunker deltar via skjem fra Zürich, Jyväskylä (Finland) og Los Angeles.

Om deltakerne

Armen Avanessian: østerriksk filosof og litteraturviter, bor i Zürich.
Anders Dunker, filosof og forfatter, redaktør av futurum-serien, bor i Los Angeles.
Oscar Dybedahl, filosof og forfatter, medlem av reaksjonen i tidsskriftet Agora
Ørjan Steiro Mortensen, doktorgradsstudent i filosofi ved Universitetet i Jyväskylä, Finland
Lars Holm-Hansen, forlegger i Existenz forlag, oversetter og bokanmelder
Truls Lie, redaktør av Ny Tid

Arrangementet vil bli strømmet. Lenke kommer snart.