#metoo i advokatbransjen

bookmark

Åpent møte og debatt

mandag 16. april 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen og Juristforbundet

Inngang: Gratis

Advokatforeningen og Juristforbundet inviterer til debatt om #metoo i advokatbransjen. Tall fra Juristforbundets Me Too undesøkelse viser at 1 av 5 jurister har opplevd seksuell trakassering i løpet av karrieren. 4% har opplevd dette det siste året, men kun 15% av hendelsene blir varslet. Undersøkelsen viser at dette er et mer utbredt problem i privat sektor. Juristforbundet og Advokatforeningen mener derfor at det er på sin plass med en samtale om seksuell trakassering i advokatbransjen. Temaer som vil bli diskutert er eksempelvis: Hvor stort er problemet? Hva kan man gjøre med det? Hvilke rettigheter har varslere og anklagede?

 

Programmet for kvelden:

1. Kvelden vil innledes med et foredrag med advokat Else Leona McClimans, partner i Økland&Co, om de rettslige rammene for seksuell trakassering. McClimans vil snakke om det juridiske begrepet seksuell trakassering, rettsutviklingen på dette feltet, relevante eksempler fra rettspraksis og arbeidsgivers ansvar.

2. President i Juristforbundet, Curt A. Lier vil presentere resultatene av Juristforbundets undersøkelse.

3. Paneldebatt med Anne Sofie Bjørkholt, partner i BAHR, Cecilia Dinardi, partner i Elden, Arne Seland, advokat i Feydt & Hamborgstrøm, Magnus Brekke Svanberg, leder i Yngre advokater Oslo krets, og Adele Matheson Mestad, assisterende direktør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Ordstyrere vil være Else Leona McClimans og Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Seminaret vil gi en etikktime og en juridisk time i etterutdanningen for Advokatforeningens medlemmer. Det er gratis og åpent for alle, men medlemmer av Advokatforeningen som ønsker å få godkjent seminaret som obligatorisk etterutdanning må melde seg på her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Seminaret vil gi en etikktime og en juridisk time i etterutdanningen for Advokatforeningens medlemmer.