Midnatt i Mexico

bookmark

En samtale med Alfredo Corchado

torsdag 6. februar 2014, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: NorLARnet, UiO

Inngang: Gratis

Alfredo Corchado er forfatter og journalist i Dallas Morning News. Som hovedansvarlig for Mexico har han dekket alle aspekter av de siste årenes narkokrig og voldsbølge, fra myndighetenes korrupsjon til kvinnedrap i Ciudad Juarez. Han har mottatt en rekke priser for sitt journalistiske mot og engasjement i en situasjon der trusler, vold og drap på journalister er blitt en del av hverdagen.

I boka Midnight in Mexico: A Reporter’s Journey kombinerer han inngående kunnskap om Mexicansk politikk og historie med sine egne erfaringer som strekker seg fra barndommen på den fattige landsbygda i Mexico, til immigrant-tilværelsen som sønn av en Mexicansk jordbruksarbeider (Bracero) i USA, og senere til et internasjonalt journalistmljiø i Mexico city.

På en unik måte beskriver han narkokrigens grusomheter både fra et analytisk journalistisk ståsted og fra sine egne og familiens erfaringer med å ha blitt forsøkt innlemmet i narkoøkonomien og truet på livet av kartellene. Corchado er i Norge for å innlede om situasjonen i Mexico i forbindelse med visningen av filmen Narcocultura ved Oslo Dokumentarkino sin Human Rights Human Wrongs festival. På litteraturhuset vil han samtale med Benedicte Bull om boka, sine erfaringer fra de siste årenes narkokrig og utsiktene til et mer fredelig Mexico.

Samtalen vil foregå på engelsk.

Alfredo Corchado is author and journalist and Mexico bureau chief at Dallas Morning News. He has covered all aspects of the last years’ drugwar and wave of violence from corruption by the authorities to the femicides in Ciudad Juárez. He has received a number of awards for his journalistic courage and commitment in a situation where threats, violence and murders of journalists have become a part of everyday life.

In the book Midnight in Mexico: A Reporter’s Journey he combines a thorough knowledge of Mexico’s politics and history with his own experiences that reach from his childhood in rural Mexico, to being an immigrant and son of a Mexico agricultural worker (bracero) in the United States, and to life among international reporters in Mexico city. In a unique way he describes the atrocities of the drugwar both from an analytical, journalistic standpoint and based on his own and his family’s experiences of having been attempted incorporated into the drug-economy and received death threats from the cartels. Corchado is in Norway for the Oslo Documentary Cinema’s Human Rights Human Wrong festival, where he will give an introduction to the screening of the movie Narcocultura. At the House of Literature he will participate in a conversation with Benedicte Bull (University of Oslo) about the book, his experiences from the last year’s drug war and the outlooks for a more peaceful Mexico.
The conversation will be held in English and is organized in collaboration with Norwegian Network for Latin America Research (NorLARnet).