Midtøstens geopolitiske utvikling

bookmark

Samtale med årets Holbergprisvinner Michael Cook

torsdag 5. juni 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Holbergprisen

Inngang: Gratis

Hvis du ser på Midtøsten i dag ser du en region av små og medium store land. Det finnes ikke noe stort land slik som USA, Brasil, Russland, Kina eller India. Hvis du derimot går tilbake noen årtusen finner man flere store imperium i Midtøsten. Hva er det som har drevet den geopolitiske utviklingen i Midtøsten og hvorfor er vi fortsatt i en fase hvor det ikke er en stor stat i kontrast til resten av verden? Dette temaet er også knyttet til muslimers misnøye med den gjeldene verdens orden og bakgrunnen for at mange islamister ønsker å gjeninnføre Kalifatet.

Michael Cook er årets Holbergprisvinner. Han vil i samtale med professor Jarle Simensen diskutere utviklingen i Midtøsten til situasjonen vi kjenner i dag.

Cook er professor i «NearEastern Studies» ved Princeton Universitet hvor han underviser Islam og Midtøstens historie. Han siste bok Ancient Religions, ModernPolitics: The Islamic case in ComparativePerspective (2014) spør hvorfor Islam spiller en større rolle i politikken i dag enn andre religioner.
Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Jarle Simensen er en norsk historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Simensen har jobbet med globalhistorie i mange tiår hvor han har studert afrikansk og europeisk historie.

Holbergprisen deles årlig ut til forskere som har gitt fremragende bidrag til humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen er på 4,5 millioner kroner og er blitt kalt «samfunnsvitenskapens Nobelpris». Les mer om prisen her

FOTO: Denise Applewhite / Princeton University

 

Engelsk
The long-term geopolitics of the Middle East
– Conversation with Holberg Laureate 2014 Michael Cook

If you look at the Middle East today, you see a region of medium-sized and small countries—there is no giant country like the US, Brazil, Russia, China, or India. But if you go back over the past two and a half millennia, you quite often find large empires in the Middle East. What has driven the changing geopolitical shape of the Middle East since late antiquity, and why are we currently in a phase in which there is no giant state—in contrast to several other regions of the world? This topic is also connected to Muslim discontent with the current world order and the desire of many Islamists to restore the Caliphate. Michael Cook, Holberg Prize laureate 2012, will in conversation with Jarle Simensen explore this topic.

Michael Cook is this year’s Holberg Prize laureate. He will in conversation with Professor Jarle Simensen discuss the development in the Middle East to the situation that we know today.  Cook is a Professor of Near Eastern Studies at Princeton University where he teaches the history of Islam and the Middle East. His most recent book, Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective (2014), asks why Islam plays a larger role in contemporary politics than other religions.

Jarle Simensen is a Norwegian historian and professor emeritus at the University of Oslo. Simensen has worked on global history for decades, focusing mostly on African and European history.

Event is open and free to the public