Militærmaktseminaret 2019Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Militærmaktseminaret 2019

bookmark

Hva vil vi med Forsvaret?

onsdag 13. november 2019, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NUPI

Inngang: Gratis med påmelding

Trusselbildet endrer seg raskt. Kan morgendagens forsvar forsvare oss? Bli med når vi skal diskutere dette og mer under årets Militærmaktseminar på Litteraturhuset 13. november!

Forsvarets rolle er først og fremst å forhindre krig. Det skal avskrekke angrep på norsk territorium, men også sikre politisk handlefrihet og norsk suverenitet. Sammen med andre samfunnsaktører skal Forsvaret bidra til at Norge ikke utsettes for utilbørlig press eller settes i situasjoner vi ikke kan håndtere. For å oppnå dette må Norge ha en kapabel militærmakt. Hvordan bør dette se ut?

I kjølvannet av forsvarssjefens siste Fagmilitære råd, og i forkant av den neste Langtidsplanen for forsvarssektoren, vil årets Militærmaktseminar sette fokus de strategiske og strukturelle valgene som må tas i tiden fremover.

Hvordan tilpasser vi Forsvaret til dagens komplekse trusselbilde? Er Forsvaret tilstrekkelig synkronisert med andre sektorer for å sikre Norge mot angrep? Og er Forsvaret i stand til å løse de oppgavene det er pålagt? Kan det bidra i hele krisespekteret? Om ikke, hva må gjøres? Bør noen oppgaver nedprioriteres? Hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser vil dette eventuelt ha?

Mer info og program kommer! Ler mer og meld deg på her

Arrangementet blir strømmet her.