Miljødebatt

bookmark

Fra Klimastrategi til handling

fredag 4. september 2015, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Tekna

Inngang: Gratis

I Oslo kommunes Klima- og energistrategi fastslås det at klimagassutslippene skal halveres innen 2030, og vi skal være fossilfrie innen 2050. Strategien er vedtatt, og skal omgjøres til handling. Hvilke tiltak vil hvert enkelt parti prioritere?

Oslo skal være med og drive frem det grønne skiftet, og må begynne med seg selv. Klimaarbeidet må organiseres på tvers av sektorer, og det trengs konkrete tiltak og målrettet innsats.

Tekna Klima utfordrer politikerne til å gå fra ord til handling med en politisk debatt om Oslo Kommunes foreslåtte klima- og energistrategi fredag 4. september kl. 08.00-09.30 på Litteraturhuset.

Debatten vil handle om mulige tiltak og løsninger innenfor mobilitet og transport, et viktig tema i den foreslåtte strategien. Hva må til for å bli kvitt biler med fossilt brennstoff innenfor Oslo? Hvordan redusere konsekvensene fra tungtransporten samtidig som Oslo vokser og trenger mer logistikk?

Klima- og energistrategi for Oslo finner du her

Det blir frokost fra 07.30.