Miljøets manglende rettsvern

Miljøets manglende rettsvern

bookmark

Hvordan ivareta natur og miljø i by- og stedsplanlegging?

onsdag 13. mars 2019, kl. 08:30 til kl. 10:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: OsloMet - storbyuniversitetet

Inngang: Gratis med påmelding

Meld deg på her

«Naturverdiene våre er den store taperen, og blir bygd ned, bit for bit – uten en overordnet og langsiktig tankegang, ja, uten tankegang overhodet?»

Det skriver to kommunale planleggere, som før jul valgte å gå ut i media anonymt for å vise sin bekymring for kommunenes manglende evne til å ivareta hensynet til natur. Klarer det lokale selvstyret å se konsekvensene av hva de driver med dersom de er små og ikke har relevant kompetanse?

Og har regjeringens instrukser til fylkesmennene om å fremme færre innsigelser og vekte lokalt selvstyre høyere gitt oss et plansystem som i mindre grad enn før sikrer naturhensyn? Riksrevisjonens nylig offentliggjorte undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker går langt i den retning (Dokument 3:7, 2018–2019).

Vi tar debatten om hvordan sikre en bærekraftig arealplanlegging!

Program

08.30 Velkommen
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

08.35 Miljøets rettsvern
Fredrik Holth, NMBU

08.50 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker
Bente Willumsen, Riksrevisjonen

09.05 Ivaretas miljøet i kommunens planlegging? Funn fra evalueringen av plan– og bygningsloven
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

09.15 Innlegg fra Sabima
Christian Steel

09.25 Innlegg fra Naturvernforbundet
Maren Esmark

09.35 Innlegg fra Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H), Kommunal- og forvaltningskomiteen

09.50 Spørsmål og diskusjon