Miljøkrise og fremtidshåpFoto: Kelly Sikkema / Unsplash

Miljøkrise og fremtidshåp

bookmark

Jubileumsarrangement for Kontaktgruppen for buddhist-kristen dialog

torsdag 25. mai 2023, kl. 17:30 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Kirkelig Dialogsenter

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Miljøutfordringene kan gjøre det lett å miste motet. Hvordan forholder vi oss til dystopien i miljø- og klimaspørsmålene? Og ligger det et ansvar i våre livssyn og tro for å gjøre noe med krisene vi står overfor?

Kontaktgruppen for buddhist-kristen dialog har 25-års jubileum. Gjennom tiår med samtaler om ulike temaer innenfor kristendom og buddhisme ønsker Kontaktgruppen å vise hva dialogen har bidratt med i praksis. Klima og miljø har flere ganger stått sentralt i samtalene og 25 år senere er tematikken desto mer aktuell. Miljøkrise og fremtidshåp er et todelt arrangement, hvor vi både markerer jubileet og inviterer representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn til samtale og refleksjon om klima- og miljøspørsmål: Hvordan kan våre livssyn være en motkraft til det destruktive og samtidig gi fremtidshåp? Eller er våre livssyn en virkelighetsflukt eller en mobilisering til handling?

I løpet av kvelden vil vi få innledninger av blant annet leder for Buddhistforbundet Egil Lothe, forskningsdekan i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet Anne Hege Grung, og professor emeritus i interreligiøse studier Oddbjørn Leirvik. Det blir også panelsamtale med representanter fra ulike tro- og livssynssamfunn ledet av kirkefagsjef ved Oslo Bispedømme Tor Øystein Vaaland. I tillegg vil vi få musikalske innslag fra Solfrid Molland.

Følg med på våre nettsider for oppdatert program.