Mindfulness – Om bevisst oppmerksomhet, bærekraft og prestasjon i arbeidslivet

bookmark

Velkommen til introduksjonskurs!

mandag 8. desember 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Psykologiforbundet

Inngang: Billett

Carina Poulsen har vært med på å implementere Mindfulness i noen av Norges største bedrifter. Kurset retter seg både mot ledere og vanlige arbeidstakere. Det er spesielt relevant for personer med en hektisk hverdag, preget av mye informasjon og mange relasjoner som skal iveratas.

Kurset har et vitenskapelig fundament, og du vil lære både teori og praktiske ferdigheter.
Læringsmål:
– Forstå sammenhengen mellom hjernens oppbygning og psykisk helse
– Få økt kontroll i hverdagen, og bli bedre på å håndtere pressede situasjoner
– Treffe bedre og mer bærekraftige beslutninger, for deg selv og de rundt deg
– Optimaliser kvaliteten på arbeidet gjennom bevisst bruk av egen oppmerksomhet

 
Er du arbeidsgiver og ønsker å sende dine ansatte på kurset? Ta kontakt på kurs@psyfo.no for nærmere avtale.