Miniseminar – I det lange løp

bookmark

Presentasjon av undersøkelse: Hverdagsliv og samliv i familier med funksjonshemmede barn. Innledere: advokat Geir Lippestad, Kjersti T. Rogne og Berger J. Hareide

fredag 16. oktober 2015, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Modum Bad, Forskningsinstituttet, FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)

Inngang: Billett

Modum Bad sto i 1997-2002 bak en større undersøkelse om hverdagsliv og samliv i 17 familier med funksjonshemmede barn. Undersøkelsen ble gjennomført av K. T. Rogne og B. J. Hareide. 15 år senere har Rogne og Hareide gjort en oppfølgingsundersøkelse i 11 av disse familiene. Undersøkelsen gir en unik informasjon om hva som skjer i det lange løp.
• Hva har det gjort med familien, og med parforholdet?
• Hvordan har det vært å gi slipp når ungdommene skal over i egen bolig?
• Hvordan har samarbeidet vært med hjelpeinstansene?
• Hvilke erfaringer finner foreldrene det nyttig å dele med andre?

Registrering og kaffe/te og rundstykker fra kl 08.30. Pris: Kr 300,- pr pers, som også inkluderer ett eksemplar av rapporten fra undersøkelsen