Minoritet og nasjon

bookmark

Nytt nummer av tidsskriftet Kontur

mandag 21. januar 2008, kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: Kontur

Inngang: Gratis

Kontur er et partipolitisk uavhengig tidsskrift for krefter som arbeider for å skape radikalt-demokratiske alternativer til dagens kapitalisme, lokalt og globalt. Tidsskriftet skal fremme debatt mellom ulike tradisjoner for systemkritikk i Norge og internasjonalt, som den ikke-stalinistiske marxismen, den globale bevegelsen mot nyliberalismen, miljøbevegelsen og feminismen. Kontur eies av medlemsforeningen KonturMedia.