Mission impossible?

bookmark

Omstillinger i helsesektoren

torsdag 14. mars 2013, kl. 08:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Polyteknisk Forening og Den norske legeforening

Inngang: Gratis

Fremtidens storbysykehus. Har vi noe å lære av Stockholm og København? Utfordringer og suksessfaktorer for fusjons- og omstillingsprosesser.

Concerndirektør Morten Rand Jensen, Region Hovedstaden, København, representant for Karolinska, Stockholm, prosjektdirektør Andreas Moan, Oslo Universitetssykehus og dr. Johan Torgersen, sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening, Den norske Legeforening, m.fl.
Møteleder Hans Borchgrevink, styreleder PF Helse og hovedstyremedlem Polyteknisk Forening.

Påmelding her