Mobilitet etter koronaFOTO: NILS GELTING ANDRESEN

Mobilitet etter korona

bookmark

Nye reisevaner i den utslippsfrie byen

torsdag 14. oktober 2021, kl. 08:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Klimaetaten, Oslo Kommune

Inngang: Gratis - Påmelding

Følg arrangementet direkte på YouTube

Klimaetaten i Oslo kommune inviterer til frokostseminar om mobilitet etter korona. I dette seminaret vil du få høre om status og trender for mobilitet i Oslo etter Korona. Meld deg på seminaret her.

Program

Innledning – Heidi Sørensen (Klimaetaten)

Nye reisevaner etter Korona? – Susanne Nordbakke (Transportøkonomisk institutt)

En ny hverdag for kollektivtrafikken – Kristoffer Westad (Ruter)

Flere sykler og går – hvordan holder vi på de gode vanene? – Rune Gjøs (Bymiljøetaten)

Varelogistikk i E18 Vestkorridoren, nye løsninger testes i samarbeidsprosjekt- Toril Presttun (Statens vegvesen og ViV-prosjektet)

Trender innen varelevering –  Stig Tvergrov (Posten/Bring)

Dashboard for bylogistikk – Morten Theiste (Buddy Mobility)