«Moralsk bevissthet mellom nærhet og distanse»

bookmark

torsdag 26. april 2012, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Integralt forum

Inngang: Billett

Moralsk bevissthet er den altruistiske delen av sinnet som er rettet mot andre levende skapninger for å gjøre verden til et bedre sted.  Denne bevisstheten består av tre universelle grunnsøyler som våre moralske erkjennesler hviler på:  Nestekjærligheten, Rettferdigheten og Medansvaret.  I nestekjærligheten møter vi den Andres ansikt, åpent, nakent og sårbart, og vekker medfølelsen og viljen til å hjelpe, helbrede og gi omsorg.  I rettferdigheten distanserer vi oss fra de nære følelsene, og ser den Andres liv i en større sosial og kontekstuell sammenheng i lys av begreper som likhet, frihet, rettigheter, fordeling, respekt og anerkjennelse, noe som vekker ønsket om å arbeide for et mer harmonisk samfunn.  I møtet med smerte og urettferdighet forteller vår moralske bevissthet at den Andres tilstand og sosiale livsvilkår angår oss.  Vi er ikke lengre passive observatører av verden, men deltakende medansvarlige i verden som plikter å handle på den Andres vegne. 
Men hvordan skal vi handle?  Svaret finner vi i det treenige spennet mellom nestekjærlighet, rettferdighet og medansvar. Det vil bli presentert en moralsk prosessmodell inspirert av Otto Scharmers «Teori U» hvor vi integrerer den treenige moralske bevisstheten på en måte som gir oss i stand til å respondere dypere og mer autentisk på moralske spørsmål ut i fra hvem vi er og ikke hvordan vi normativt burde handle ut i fra vaner og sosiale forventninger.
Foredraget etterfølges av samtaler og rom for personlig refleksjon.
 
Foredragsholder er Odd Inge Forsberg, en av initiativtakerne ti Integralt Forum.  Han er dr.philos. i biologi, og har sammen med sin Alanja skrevet en innføringsbok i Ken Wilbers integrale filosofi: Helhet og dybde (Flux, 2009).  Forsberg er særlig opptatt av forholdet mellom bevissthet, etikk og økologi, og arbeider med en bok med dette som tema.