Morgendagens Oslo-trafikk

bookmark

Giftig kaos eller kollektiv oase?

torsdag 20. september 2012, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: CIENS og MILEN (UiO)

Inngang: Gratis

MILEN, i samarbeid med CIENS, inviterer til debatt om Oslo-trafikken på Litteraturhuset. Ola Elvestuen, byråd for miljø- og samferdsel, forsker Leonor Tarrasón, Marianne Borgen (SV) og forsker Rolf Hagman diskuterer nødvendige tiltak for å sikre god luftkvalitet og nok transportmuligheter for Oslo-by.

Luftforurensningen fra bytrafikken øker. I Oslo som i de andre store byene overskrides nå grenseverdien på årsbasis med inntil 50 prosent. Forurensningen er altså ikke bare konsentrert til dagene med kaldt, klart vintervær. Samtidig øker befolkningen i Oslo og omegn mer enn noensinne. Oslo vil få 200.000 nye innbyggere i løpet av de neste tjue årene. Da øker også transportbehovet.

· Hvilke tiltak er nødvendig for å sikre god luftkvalitet og nok transportmuligheter for Oslos innbyggere?

· Må vi forby dieselbiler eller klarer vi oss med god kollektiv- og sykkeldekning?

Forskere, politikere og samfunnsdebattanter vil forsøke å gi deg svar.

Det vil bli lett servering under arrangementet.

I panelet:

· Leonor Tarrasón – Norsk institutt for luftforskning om luftforurensning i Oslo

· Rolf Hagman – Transportøkonomisk Institutt om hvilke tiltak Oslo trenger

· Ola Elvestuen – Byråd for miljø- og samferdsel om politiske tiltak i Oslo kommune

· Marianne Borgen- Komitéleder for samferdsel og miljø om opposisjonens tiltak

· Steffen Kallbekken- CICERO, debattleder

Takk!