Mot alle odds

bookmark

Samtale med Davi Kopenawa Yanomami

torsdag 14. oktober 2010, kl. 20:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Regnskogsfondet

Inngang: Gratis

Shaman og indianerleder Davi Kopenawa Yanomami vokste opp i en landsby i Amazonas på grensen mellom Brasil og Venezuela, der misjonærer var sterkt tilstedeværende. Som barn opplevde Davi at nesten alle i landsbyen – inkludert alle hans nærmeste slektninger – døde i en mesling-epidemi brakt inn av misjonærene.

Fordi de aldri hadde hatt kontakt med omverdenen var de heller ikke motstandsdykrige mot sykdommen. 15 prosent av Yanomami-indianerne har trolig dødd som følge av sykdommer andre har brakt med seg inn på deres områder.

Etter å ha mistet sine nære, og blitt overtalt til at hans tradisjoner var mindre verdt, forlot han hjemstedet for å jobbe i industrien og for å forsøke å "bli hvit". Etter å ha vært døden nær av tuberkulose, vente han tilbake. Denne gangen opplevde han at en rekke yanomami-indianere ble drept av gullgravere. Siden dette har Davi viet seg til kampen for sitt folks rettigheter. Han var en av de første som for alvor tok opp kampen mot truslene fra gullgravere og andre inntrengere.

I over 20 år har Davi reist rundt til ulike land med sitt budskap om viktigheten av å respektere urfolks rettigheter og deres grunnleggende og unike rolle i å bevare regnskogen til fordel for alle menneskene som lever på jorda. Davi har mottatt en rekke priser, også internasjonale. Det har også nettopp kommet ut bok om ham, som foreløpig bare finnes på fransk.

"Jorden livnærer oss, våre tanker og vår energi, så vi alle kan overleve. Vi må slutte å ødelegge naturen. Vår fremtid er felles" – Davi Kopenawa Yanomami