Møt ditt barns følelser 1

Møt ditt barns følelser

bookmark

Emosjonsfokusert foreldreveiledning

fredag 8. september 2023, kl. 09:00 til kl. 15:45

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Institutt for Psykologisk Rådgivning, Oslo

Inngang: 1590,- per person eller 1990,- per par

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere sine barns følelser samtidig som man må håndtere sine egne. Når følelser ikke håndteres på en god måte kan familier komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

Vi har nå gleden av å tilby et kurs for deg som er forelder i Emosjonsfokusert foreldreveiledning eller Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST). EFST er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen.

Kursholdere er vår psykologspesialist og PhD Nadia Ansar og psykolog Catrin Sagen. Nadia har nettopp tatt sin PhD gjennom å lede et omfattende forskningsprosjekt på effekten av EFST på norske foreldrepar, der Catrin var en av terapeutene i forskningsprosjektet. Prosjektet var et samarbeid mellom Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) og Norges forskningsråd.

Programmet baserer seg på to grunnleggende premisser. Det første er at du som foreldre er i en særskilt god posisjon til å hjelpe barna dine gjennom tilknytningsbåndet mellom foreldre og barn. Derfor kan foreldre og omsorgspersoner være de aller viktigste personene når barna har det vanskelig. Det andre premisset er at alle foreldre er motivert til å hjelpe sine barn, men at de møter på følelsesmessige hindringer som gjør det vanskelig noen ganger. Målet med foreldreprogrammet er å støtte foreldre og gjøre de enda bedre rustet til å møte sine barn på en god måte. Metoden er bygget på humanistisk menneskesyn, med deg som forelder i fokus, med vekt på empati og validering.

På dette kurset vil vi presentere de viktigste funnene fra studien, og du vil få en kort innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Disse ferdighetene er:

Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?

Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?

Grensetting: Hvordan sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, forskning og øvelser. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte.

Kurset egner seg godt for samboende foreldre, enslige foreldre og bonusforeldre. Dersom dere er to om foreldreoppgaven er det særlig nyttig at begge foreldre deltar.

Pris: 1590,- per person eller 1990,- per par. Klikk her påmelding
Foredragsholdere: 
Nadia Ansar og Catrin Sagen.

Barn skal ikke delta eller være med på kurset.

Alle foreldre er velkommen – uansett bakgrunn og vansker i familien!