Møt Ian Baker om den unike Tibetanske Yogatradisjonen!Foto: Cristy Elmendorp

Foredraget Tibetan yoga – Principles and Practices

bookmark

Møt Ian Baker og lær om den unike Tibetanske Yogatradisjonen

søndag 29. mai 2022, kl. 13:00 til kl. 14:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Onyoga AS

Inngang: Ordinær: 190,- Student: 150 ,-

Onyoga har invitert Ian Baker, forsker, forfatter og National Geographic Explorer of the Millennium, til Norge for å snakke om temaet “Tibetansk yoga som et middel til menneskelig transformasjon og vekst.”

Ian Baker skal holde to foredrag på Litteraturhuset i Oslo 29. mai. Du kan kjøpe billett til et foredrag, eller begge to samlet til rabattert pris. Foredraget vil foregå på engelsk,

Foredrag 1 kl. 13.00-14.30

Dr. Baker har nylig utgitt boken “Tibetan yoga- Principles and Practices”. I denne boken deler han, på oppfordring fra H.H. Dalai Lama, den esoteriske tantriske yogatradisjonen i Tibet. Grunnet sin lange hemmeligholdelse er dette er en lite kjent tradisjon til tross for at den har eksistert i Tibet siden 800 tallet. Dr Bakers forklaring av tibetanske yoga teknikker benytter referanser til vestlig medisin, nevrologi og kognitiv teori som gjør dem forståelige for et bredt publikum. Hans presentasjon av den tibetanske yogatradisjonen, som en del av vår felles kulturarv, bør være et viktig bidrag til vår forståelse av hva yoga er, og en pågående debatt om dens opphav “cultural appropriation” og yogaens funksjon i vesten.

Foredrag 2 kl. 15.30-1700

Omhandler reiser inn i såkalte “Hidden Lands” i Tibet. Disse har en unik plass i tibetansk kultur, som også fant sin refleksjon i vestlig mytologi i drømmen om Shangri La eller det skjulte uoppdagede paradis. I den tibetanske tradisjonen oppstår disse hidden lands først i tekster basert på åpenbaringer hos spesielt begavede personer (treasure revealers). Stedene kan enten forbli nedskrevet som tekst eller bli “åpnet” i form av faktisk fysiske steder.

Dr. Baker har selv foretatt flere reiser inn i ett av disse “Hidden Lands” i Tibet, Pema Khöd, et tidligere uoppdaget område som var svært vanskelig tilgjengelig, og hvor flere ekspedisjoner har mislyktes. Dr Baker som en person etablert innenfor den tibetanske tantriske tradisjonen, og også en erfaren fjellklatrer, lyktes derimot å forsere både de fysiske utfordringene og å oppnå nok kredibilitet til å få tillatelse til å gå inni området. Han brukte den tibetanske (treasure) teksten som guide og hans historie om Pema Khöd blir fortalt både fra “innsider” perspektivet, som utøvende Buddhist, og fra “outsider” perspektivet, som akademiker.

 

Om Ian Baker

Ian Baker, akademiker, explorer og mangeårig praktiserende Buddhist, har en bred faglig bakgrunn som spenner over en rekke felt: kunsthistorie, litteratur, medisinsk antropologi og komparativ religion. Ian Baker har drevet omfattende feltarbeid i Himalaya regionen i forbindelse med dokumentasjon av tradisjonelle praksiser innen tantrisk yoga og dens samtidige transkulturelle avleggere.