Møte mellom kulturer i hjemmetjenesten og på sykehjemmet

bookmark

tirsdag 5. juni 2012, kl. 10:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Folkeuniversitetet

Inngang: Billett

                                                   
10.00 – 10.15    Åpning, bakgrunn for CA-ME prosjektetv/Ingebjørg Gram Folkeuniversitetet
 
10.15 – 11.00    Sosial- og helseombud Anne-Lise Kristensen:
                            En likeverdig eldreomsorg – visjoner og målsettinger
                            Spørsmål og kommentarer
 
Ca 11.00 Enkel lunsj
 
11.30 – 13.00   Konkrete erfaringer/resultater fra opplæring i skole og på
                            arbeidsplasser i åtte europeiske land
 
Partnerne i prosjektet representerer universitet, fagskoler, språkskoler, voksenopplæring, nettundervisning, sykehus og sykehjem.
 
Deltakerne har både minoritets- og majoritetsbakgrunn, noen er under grunn-/ videreutdanning, andre har brukt materialet som bedriftsintern opplæring på sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste.
 
Korte cases/presentasjoner ved
  • Sophie Tierry, Greta de Velay, Frankrike
  • Cristina Harrison/Emilia Barone, ASL 2 (Helseregion Napoli Nord) Italia
  • Christiane Stürmann, Kreisvolkshochschule Verden, Tyskland
  • Paula du Rand, Kineton Manor, Storbritannia
  • Mari Engdal, Folkeuniversitetets Nettstudier (Norge)
  • Annette Bråthen/Mette Seljeflot, Folkeuniversitets Helsefagskole (Norge)
 
1300 – ca 13 20   Sykepleier Seetha Vivek:
                            Situasjonsbeskrivelse fra bydel Søndre Nordstrand
 
  • Anna Idzikowska, Studium Języków Obcych, Polen
  • Eliza – Marilena Carcei, Asociatia Euroed, Romania
  • Gunnhild Aakervik, Mangfold i Arbeidslivet (Norge)
 
Spørsmål og diskusjon. NB! De fleste innledningene vil bli holdt på engelsk, spørsmål og kommentarer kan gjerne stilles på norsk, da oversetter vi.
 
VEL MØTT!
 
Påmelding til ig@fu.no seinest mandag 3.juni.