Møte mellom offer og gjerningsperson i alvorlige kriminalsaker

bookmark

Teater og debatt

mandag 26. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Røde Kors

Inngang: Gratis

Røde Kors ser behov for en mer systematisk bruk av tilrettelagte møter mellom offer og gjerningsperson (gjenopprettende prosesser) også i alvorlige kriminalsaker i Norge.

Les mer om arrangementet her
Påmelding her

Teaterstykket A Conversation av David Williamson framføres av No Theatre og tar oss med inn i et møte mellom offerets pårørende, gjerningsmannen og hans familie. NB: Stykket er på engelsk.

Etter teatervisningen blir det debatt ledet av Gry Blekastad Almås med følgende panel:
· Nils Christie, professor emeritus i kriminologi ved Universitetet i Oslo
· Kjetil Klungland, etterlatt etter drap. Har møtt gjerningspersonen.
· Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
· Ethel Fjellbakk, leder av Konfliktrådet i Østfold
· Sigurd Gundersen, Politiet, har erfaring med gjenopprettende prosesser i alvorlige krim.saker
· Lasse Rolén, KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd). Han er også nasjonal koordinator for oppfølgingsteam i Konfliktrådssekretariatet.

Bakgrunn
Gjenopprettende prosesser er et hurtig voksende fagfelt. Konfliktrådene tilbyr i dag tjenester av dette slag, men det er i praksis begrenset til mindre alvorlige straffesaker. Erfaringer fra Gatemegling i Røde Kors har synliggjort behovet for gjenopprettende prosesser også i alvorligere saker. Andre land, f.eks. Belgia, har gode erfaringer med systematisk tilbud om slike prosesser. Det er altså dokumentert at møtet mellom mennesker i de vanskeligste og mest sårbare livssituasjonene kan bidra til heling og lindring. Det er ikke alltid at mennesker utsatt for vold og overgrep kan forsone seg med motparten, men gjenopprettende prosesser kan gi en hjelp til å forsone seg med situasjonen.

De fleste av oss vil aldri få innsyn i denne typen menneske-møter. Derfor ønsker Røde Kors å vise teaterstykket, A Conversation, i regi av Peter Harris i Wolf and Water Arts Company. Stykket tar oss med på innsiden av en slik prosess, og viser møtet mellom etterlatte etter voldtekt og drap, gjerningsmannen og hans familie. Teaterstykket gir dermed innsikt som kan bidra til den viktige samfunnsdebatten om temaet.