Møteplass Oslo 2020

Bærekraftig krafttak i byggenæringen

bookmark

onsdag 12. august 2020, kl. 16:00 til kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Møteplass Oslo | Gambit Hill + Knowlton

Inngang: Gratis / Strømmes

Aktivitetene i byggenæringen har stor betydning for hvordan Oslo og resten av landene skal nå bærekraftsmålene. Bygg som tidligere var energisluk nå produserer nå energi, og har med dette blitt en del av klimaløsningen. Bærekraft i byggenæringen dreier seg også om andre viktige områder som rekruttering og mangfold. Det beste i dag er imidlertid ikke godt nok for å møte fremtidens utfordringer. Hvordan kan byggenæringen bli en motor i det grønne skiftet. Hvordan kan man bruke koronakrisen til å ta et bærekraftig krafttak innenfor bygg? Hvilket ansvar har private og offentlige aktører og hva er erfaringene fra arbeidet som er gjort i Oslo kommune?

Deltakere:
• Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten Oslo Kommune
• Ståle Rød, adm.dir. Skanska
• Nicolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister (invitert)
• Gunnar Bøyum, konsernsjef Aspelin Ramm
• Metha Marie Leonhardsen, initiativtaker Diversitas-nettverket

Arrangeres av EBA Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. og Gambit Hill + Knowlton Strategies

Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Opptaket av arrangementet kan sees her.