Møteplass Oslo 2020

Digital dugnad for grønn vekst

bookmark

torsdag 13. august 2020, kl. 16:30 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Møteplass Oslo | Gambit Hill + Knowlton

Inngang: Gratis / Påmelding / Strømmes

Vi går en utfordrende tid i møte med de kortsiktige og langsiktige virkningene av koronaepidemien. Samtidig øker behovet for å oppnå grønnere vekst og et bærekraftig samfunn. Investeringer i grønne vekstindustrier vil være helt avgjørende for å lykkes i tiden fremover. Med drahjelp fra teknologinæringen er Norge godt posisjonert for å utvikle og ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger for økt omstillingstakt og grønn vekst. Bli med å diskutere hvordan det kan gjøres!

Arrangementet finner sted i Wergeland på Litteraturhuset i Oslo. Det blir mulighet for å følge arrangementet på nett. Påmelding her.

I panelet sitter Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge; Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean og Microsofts egen Dr. Lucas Joppa, Chief Environmental Officer. Møtet ledes av Peter Gitmark, leder av samfunnsavdelingen i Gambit H+K.

Arrangementet foregår på engelsk.

Arrangeres av Microsoft og Gambit Hill + Knowlton Strategies

Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Opptaket av arrangementet kan sees her.