Møteplass Oslo 2020

Hvordan bygge oss ut av krisen?

bookmark

onsdag 12. august 2020, kl. 11:30 til kl. 12:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Møteplass Oslo | Gambit Hill + Knowlton

Inngang: Gratis / Strømmes

Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges største næringer, men på grunn av koronakrisen forventes aktiviteten å synke kraftig. I debatten stiller vi spørsmålene: Hvor omfattende er krisen for næringen og hva kan vi vente i tiden som kommer? Er krisepakkene og Revidert Nasjonalbudsjett nok til å sikre sysselsetningen i næringen eller er det behov for en ny krisepakke til høsten? Hvilke tiltak er det som fungerer og hvordan kan stat, kommune og næringsliv jobbe sammen for å sikre sysselsettingen? I forbindelse med debatten vil Menon Economics legge frem nye beregninger for hvordan krisen vil påvirke næringen i tiden som kommer.

EBA Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Mer informasjon om EBA.

Arrangeres av Gambit Hill + Knowlton Strategies

Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Opptaket av arrangementet kan sees her.