Møteplass Oslo 2020

Forskjellsbehandling av diabetikere?

bookmark

onsdag 12. august 2020, kl. 12:30 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Møteplass Oslo | Gambit Hill + Knowlton

Inngang: Gratis / Strømmes

Blir norske personer type 2 diabetes forskjellsbehandlet med hensyn til adgang på medisinsk teknisk utstyr?

De siste årene er der kommet ny teknologi for måling og oppfølging av glukosemålinger, såkalte CGM og FGM. Denne typen teknologi er nå tilgjengelig for landets pasienter med type 1 diabetes, men pasienter med type 2 diabetes står fortsatt uten denne typen tilbud med mindre de henvises til spesialist. Dette medfører store geografiske forskjeller og fremstår som urettferdig i forhold til den enkelte pasient. I denne debatten vil vi rette søkelys på om dagens ordning fungerer tilfredsstillende eller  om man bør vurdere andre løsninger.

  • Debatten innledes av allmennlege Christian Høiness fra Tananger legesenter og Søren Brennøe fra Copenhagen Economics
  • I panelet finner du politikere, fagpersoner, brukere og representanter fra organisasjonslivet.
  • Debatten ledes av Dag Abrahamsen

Arrangeres av . og Gambit Hill + Knowlton Strategies

Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Opptaket av arrangementet kan sees her.